VISI SEKOLAH

KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DAN AKHLAK

MISI SEKOLAH

1. Peningkatan prestasi akademik serta pembentukan peribadi yang mulia.
2. Mewujudkan perasaan kekitaan,tanggung jawab dan penyayang di kalangan para guru, ibu bapa dan pelajar.
3. Menyediakan suasana persekolahan yang cekap,kemas,mesra dan selamat.

********** BERITA TERKINI ******************** BERITA TERKINI **********

Thursday, February 5, 2009

Amanat & Harapan KPM dan Pengarah Pulau Pinang 2009

AMANAT TAHUN BARU 2009
KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
FOKUS UTAMA KPM
 Modal Insan.
 Pendidikan Berkualiti.
 Meningkat Keupayaan Pengetahuan.
 Inovasi Negara.
 Memupuk Minda Kelas Pertama.
PENDEKATAN
 Pemimpin Mesti Bertanggungjawab.
 Budaya Penyelenggaraan Yang Baik.
 Perbelanjaan Berhemah.
 Adil, Saksama Dan Tegas.
 Keputusan Yang Betul Dan Tepat.
 Kerja Berpasukan/Team Work.
 Pemantauan Dan Penilaian.
 Perpaduan Dan Semangat Patriotisme.
STRATEGI
 Kaunter Pertanyaan.
 Front-Liners
 Ketepatan Masa.
 Penampilan Diri Yang Baik & Meyakinkan
 Mempunyai Kemahiran, Keupayaan Dan
Kebolehan Yang Cekap Serta Berkualiti.
 Penyampaian Maklumat Yang Cepat.
 Perlaksanaan Program KPM Dengan Cepat
Dan Berkesan
HARAPAN PENGARAH
• Disiplin pelajar – semua guru bertanggungjawab. ”Benda besar dikecilkan bukan yang kecil dibesarkan”
• Penilaian KK mesti bersistematik – guru mesti hadir bersama setiap aktiviti dan kemahiran guru hendaklah ditingkatkan.
• Fungsi Guru Bimbingan dan Kaunseling mestilah ditingkatkan – Program mestilah dirancang untuk pelajar.
• Sambutan Hari Guru 16 Mei 2009 di Terengganu. Sambutan peringkat sekolah seminggu lebih awal yang melibatkan guru, murid, ibu bapa dan bekas pelajar.
• Legal to the govement of the day
• Sentiasa memathui hairaki perjawatan
• Mempunyai manual prosuder kerja dan Fail Meja
• Keutamaan guru ialah murid di bilik darjah bukan direct selling/kelas tuisyen
• Tabung “One Malaysia Once Voice”
• Bulan Penghayatan Erti Kemerdekaan
• Tindak Ikut Mesyuarat Keutuhan KPM
* Semak peraturan yang ada - suaikan
* Satatus murid (bukan warganegara)
* Peranan Lembaga Pengelola Sekolah / PIBG
* Semak piaggam sekolah (SMART)
* Peka kepada kemudahan OKU
* Tindak susul aduan pelanggan
* Salah guna dadah
* Gangguan seksual
* Tidak hadir bertugas

GB, SKTB

No comments:

Post a Comment