VISI SEKOLAH

KECEMERLANGAN PENDIDIKAN DAN AKHLAK

MISI SEKOLAH

1. Peningkatan prestasi akademik serta pembentukan peribadi yang mulia.
2. Mewujudkan perasaan kekitaan,tanggung jawab dan penyayang di kalangan para guru, ibu bapa dan pelajar.
3. Menyediakan suasana persekolahan yang cekap,kemas,mesra dan selamat.

********** BERITA TERKINI ******************** BERITA TERKINI **********

Monday, June 29, 2009

Terima Kasih Semua Guru & Ibu Bapa

Pentadbiran Sek. Keb. Tanjung Bunga mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua guru kerana telah berjaya melaksanakan Hari Waris Jaya. Tidak lupa juga kepada semua ibu bapa yang telah hadir berbincang, bertukar pandangan dan mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian anak-anak dalam peperiksaan pertengahan tahun 2009. Peratus kehadiran ibu bapa ialah 92% . Semoga dengan cara ini dapatlah kita bersama-sama dengan pihak sekolah membantu demi kejayaan anak-anak.

No comments:

Post a Comment